Archive for רחפנים

  • מרץ 25, 2018

    צילום ברחפן

    מאז יצאו הרחפנים אנשים רבים החלו להתעסק בצילום. לא די בלדעת לשלוט ברחפן בכמה לחיצות כפתור בשביל להפוך את זה לתעסוקה צריך גם לקוחות, לדעת לתת שירות נהדר, ולהפגין שליטה על המצלמה. בנוסף לזה צריך להכיר את המרחב האווירי ושינויי מזג האויר בדיוש כמו טייס במטוס אמיתי.

  • מרץ 25, 2018

    GoPro-מומחה לצילום

    לא משנה איזה ספורט ה GoPro שלך מתעד , SUP, סנובורד, קסדה, או סתם מחובר לזנב של החתול שלך, כדאי שתכיר את התנועתיות שזה מייצר. סרט קטוע יכול להיות כיף.. אם זה מתוכנן. אז לפני הלחיצה על הצילום, בדוק את הזוויות ואת התוצאה.