Archive for טכנולוגיה

 • מרץ 25, 2018

  הפסיכולוגיה מאחורי

  אז, אנשים באמת לעשות מניפולציה זווית המצלמה של סלפים ליצור רושם של דומיננטיות או כניעה. אבל האם אנשים אחרים באמת מושפעים זווית המצלמה?

 • מרץ 25, 2018

  צילום חתונה

  מודאגים מצילום החתונה הראשון שלכם !? מאמר זה ייתן לכם את 7 טיפים חשובים שאתה צריכים לדעת וליישם לפני צילום החתונה הראשונה שלכם!

 • מרץ 25, 2018

  ..חתונה מדהימה

  שנים שלא היה חידוש בתחום צילום החתונות. מאז נכנסו הרחפנים לתחום צילום החתונות נולד עולם תוכן חדש ומרתק. טכנולוגיות צילום ותעופה ברמה צבאית הפכו להיות נגישות והתעוררה מהפכה של ממש בתחום צילום החתונות.